ליווי הוליסטי לבית ספר

ליווי הוליסטי לבית ספר

כל בית ספר יכול לצמוח, להפוך ממוסד למעיין נובע של חינוך ועשיה חיובית. כדי לעשות זאת מנהלים רבים אשר באים עם חזון מתקשים לתרגם אותו לשטח של המוסד הפרטי שלהם. תהליך הליווי ההוליסטי הולך עמם יד ביד, ויוצר תוכנית עבודה מסודרת ואפקטיבית מתוך מקצועיות וחיבור חיובי.

המטרה: תהליך אסטרטגי לבניית תוכנית רב שנתית לבית הספר

מטרת משנה: חיבור צוות המורים וקהלים רחבים (תלמידים, הורים, קהילה, רשות, משרד, בעלות) לתהליך האסטרטגי בפרט ולליבת העשיה הבית ספרית בכלל.

הדרך שלנו אל

היעד

תהליך אסטרטגי לבניית תוכנית רב שנתית לבית הספר, כדי להקיף את כלל תחומי הפעילות והחיים שבתוך גבולותיו. זאת תוך כדי חיבור צוות המורים וקהלים רחבים; תלמידים, הורים, קהילה, רשות, משרד החינוך וכו' לתהליך האסטרטגי בפרט ולליבת העשיה הבית ספרית בכלל.

תוכנית שהצליחה בעשרות בתי ספר!

השלבים שלנו להצלחת התכונית

התוכנית צמודה לאורך כל הדרך להתווית כיוון ודרך של מנהל בית הספר ועם זאת מאפשרת לו לייצר תהליכי אבחון, תכנון ויישום במעגלים רחבים בתוך בית הספר ואף בקהילה והרשויות.

מעוניינים בתוכנית המיוחדת לבית הספר שלכם?

השאירו פרטים ואחד מהרכזים שלנו יחזור אליכם בהקדם

נושאי התוכנית

בניית התוכנית הינה ייחודית ופרטנית לכל מוסד ובית ספר שפונה אלינו, כדי לתפור חליפה למוסד ולצרכים שלו. בעקבות כך יפתח החלק הראשון של היכרות המוסד בשתי פגישות:

01

ישיבת תכנון ראשונית עם המנהל, הבנת הצרכים, השותפים הפוטנציאליים והתשתיות הקיימות לטובת התהליך

(צוותים, בעלי תפקידים, מפת שיתופי הפעולה בצוות)

02

ישיבה עם מספר מצומצם של אנשי צוות לפי בחירת מנהל, לתכנון ראשוני עם גמישות מירבית לקביעת תהליך אופטימלי מותאם לכל בית ספר

לאחר מכן ננתח את הנתונים במעמד המנהל והצוות שלו: מספרי תלמידים רב שנתי, צוותי המורים, מגמות והרחבות. ניתוח השימוש בשעות הוראה ותפקיד, תקציב בית הספר, תוכניות חוץ בית ספריות, התוכנית החברתית, סדירויות הנהלה, סדירויות פיתוח צוות, סדירויות מחנכים, מבנה ארגוני בהיבט של מבנה והפעלה, ניתוח תהליכים שהתקיימו בעבר ומתקיימים היום, שימוש בכלי מיפוי והערכה נוספים במידת הצורך.

כדי שתהליך יצליח הוא מחייב צוות איכותי. לכן אנו מציעים למנהל לבחור צוות רלוונטי ליישום תהליכי אבחון, קביעת מטרות ויעדים וניהול תהליך היישום. התהליך עצמו ממונף להעצמת צוות והטמעת כלים לתכנון אסטרטגי בבית הספר.

לאחר שהצוות נבחר אנו ממליצים לבתי הספר לנהל אירוע של שולחנות עגולים כדי לקבל את חכמת ההמונים. כך גם תיווצר רתימת צוות רחב לדיוק החשיבה ובהמשך ליישום התוכנית. בנוסף התוכנית הרב שנתית לא תיתפס כהנחתה מההנהלה אלא מהיום הראשון תעשה בתהליך של צמיחה מהשטח ותגיעה בדיוק מירבי ובהסכמה רחבה.

כאשר אספנו את החומר מהשולחנות העגולים נבצע הגדרה מחודשת של היעדים האסטרטגים הרב שנתיים. כך נוכל להפיק למבנה גולמי של ראשי פרקים של התוכנית השנתית. יש להדגיש שכדי למצות את יעד מינוף התהליך יש לתת משקל רב לתכנים שעולים מתוך השולחנות העגולים והצוות הרחב, עם האפשרות והצורך לדייק, להוסיף ולהוריד תכנים.

עתה כאשר כל החומר בידנו, כולל שיתוף הפעולה של הצוות, נוכל להתחיל בכתיבת תוכנית עבודה רב שנתית בליווי יועצים מומחים: קביעת לוחות זמנים לתהליך, ארגון המבנה של התוכנית, כולל  קביעת תהליכי הערכה לעיצוב דינאמי לפי מידת ההצלחה ביישום (הערכה מעצבת), סדירויות נדרשות ליישום, אחראים, תקציבים ועוד.

התוצר הסופי שיתקבל בסוף כל התהליך הוא טיוטת תוכנית עבודה רב שנתית או חלק ממנה שנכתבה על ידי צוות רחב שרתום ליישומה. התוכנית תעבור דיוק בצוות מצומצם על ידי המנהל ואנשיו, תהליכי שיתוף של הבעלות והמשרד נדרשים לאורך כל הדרך אך בוודאי בשלב זה.

עכשיו אחרי שהתוכנית והמדדים לישומה ביד המנהל, אפשר לצאת לדרך.

מעוניינים בתוכנית המיוחדת לבית הספר שלכם?

השאירו פרטים ואחד מהרכזים שלנו יחזור אליכם בהקדם