מי אנחנו?

תכנית אפיקים פועלת להעצמת וחיזוק התהליך החינוכי – דתי בבתי ספר תיכונים מקיפים דתיים באמצעות התוכנית עוברים התלמידים וצוות המורים, שינוי עמוק ומשמעותי אשר משאיר את חותמו עליהם ומחזק את החיבור למסורת ולחיי תורה, מדובר במודל המחייב עבודה אינטנסיבית, תוכניות מותאמות לכל בית ספר שכוללות את המנהל, צוות המורים והתלמידים .

אפיקים

אמונתך בלילות

מעוניינים להצטרף לתכנית אפיקים?