יזום, ניהול וביצוע בשטח של פרוייקטים ליצירת שינוי חברתי.

אנו מאמינים שהשינוי מתחיל בחיבור לתרבות ולזהות. בעזרת מעטפת מדוייקת של ליווי והדרכה בכל המישורים- בקהילה, בכיתות לימוד, בחדרי המורים ובפעילויות אחר הצהרים בשטח- ארגונים, קהילות, בתי ספר ותלמידים עולים קומה עם קרן חרו"תלהמשך הקריאה… ​

תוכנית אפיקים פועלת להעצמת והפנמת התהליך החינוכי בבתי ספר תיכונים מקיפים דתיים ע"י מעבר מהתמקדות בלעדית בהישגים לימודיים להסתכלות חינוכית כוללת ולפיתוח תלמיד בעל עמוד שידרה ערכי ולימודי. תפיסה יסודית של התוכנית היא כי העצמת האווירה הערכית בבי"ס תוביל גם לשיפור בהישגים לימודיים.
תוכנית עתי"ד מפתחת בתי ספר שבהם התלמידים מפנימים ערכים והתנהגות מוסרית, לומדים מתוך שמחה, באוירה של אהבת התורה ויראת שמיים ומתפתחים כאנשים בעלי שורשים עמוקים במקורות תורניים ובעלי ידע כללי נרחב. התוכנית יוצרת שפה בית ספרית חדשה של " עבודה מאהבה", שמהווה את הציר המרכזי של חיי בית הספר.
פרויקט חונכויות מקיף בכל הארץ דרך מועצות רשויות שמטרתו הינה לחזק את החוסן החברתי ולצמצם פערי הזדמנויות - החונכות תתבצע על ידי חונך שמהווה מבוגר קרוב ומשמעותי לילד ולעולמו, ומעניק לו סיוע והשלמה למערכת החינוך. המודל מתקיים הן במישור העיוני- מקצועי והן במישור האישי- רגשי בתיאום ובשיתוף מערכת החינוך.
תכנית זו שמה לה למטרה לחבר את התלמידים וההורים עולי צרפת לחברה הישראלית, להעניק להם כלים להתמודדות עם קשיי ההגירה, ולהעצים את זהותם הדתית והציונית. התכנית פועלת במסגרת בתי הספר וכן בשדה החינוכי בכלל. במקביל, מעניקה "עתיד ישראל" סיוע לאוכלוסייה להתחזקות מבחינת אמונית להשתלבות בחיי החברה בארץ.

אמונתך בלילות

תכנית אפיקים

תכנית עתי"ד

אל תקרי חירות

חזון

החזון של קרן חרו"ת הינו החייאת האווירה החינוכית והעצמת הכיוון החינוכי-דתי מסורתי במערכת החינוך הציבורית של בתי הספר הממלכתיים דתיים ועל ידי כך להעצים את מערכת החינוך הציבורית.

תפיסה

התפיסה של קרן חרו”ת היא שיש צורך גדול בחיזוק הזהות והשייכות של התלמידים למורשת ולמסורת ודרך התוכניות השונות התלמידים מחזקים את הזהות היהודית שלהם והדבר גולש בטבעיות למשפחותיהם. מטרה זו מושגת ע”י השראה, עידוד התנהגות חיובית והעצמת הצוות החינוכי להובלת שיח חינוכי זהותי בבית הספר.

אלא חרו"ת

רקע

קרן חרו”ת הוקמה במטרה ליצור שינוי מהותי בחברה הישראלית ע”י הפעלת תכניות שונות בתחום החינוך והפיכת בתי הספר של החמ”ד למובילים ביישובם, ביחס אישי לתלמידים, ערכים ומידות טובות.

היום

כיום קרן חרו”ת פועלת במעל 150 בתי ספר ברחבי הארץ והפכה להיות מובילה בתחומה. בעשור האחרון הובילה קרן חרו”ת שינוי משמעותי בבתי הספר, בצוותי המורים ובמעגל התלמידים ומשפחותיהם. בקרן חרו”ת שתי תוכניות מובילות - עתי”ד ואפיקים, השנה הצטרפה אליהם תכנית עתיד ישראל לעולי צרפת.